تماس با ما

آدرس دفتر کانادا :

PO BOX 74787,CONNAUGHT PO VANCOUVER BC V6K 0E4 CANADA

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان-چهارراه آپادانا، ساختمان تندیس، طبقه2

آدرس  واحد تولید:

اصفهان،حدفاصل چهارراه پیروزی و خیابان جی، کوچه 51، ساختمان آی سوئیچ

ایمیل دفتر مرکزی
مدیر فروش

09911121047 خانم رضایی

تلفن واحد فروش

031-32751696-98

تلفن دفتر مرکزی
تلفن دفتر کانادا

فرم ارتباط با ما