ساختار و عملکرد میکروسوئیچ ها

در یکی از انوع میکروسوئیچ ها، دو فنر رسانا وجود دارد. یک فنر صاف و بلند در یک طرف سوییچ بسته می شود و دارای رابط های الکتریکی در طرف دیگر است. فنر فشرده شده (مثلاً در طول مونتاژ تجهیز) تلاش می کند تا خود را آزاد سازد و امتداد یابد، که این فنر بین فنر هموار نزدیک کنتاکت ها و یک نقطه اتکا، نزدیک نقطه میانی فنر هموار، متصل می شود. محرک روی فنر هموار که در مجاورت نقطه ی اتصالی و مفصلی قرار دارد، فشار وارد می نماید. آنجا که فنر هموار در نقطه ثابت و کشش شدید و قوی است، فنر فشرده شده نمی تواند آن را به سمت راست حرکت دهد. پس بنابراین فنر فشرده شده، فنر هموار را به سمت بالا (که از نقطه ثابتی که آن مهار شده دور است) می کشد. هنگامی که فنر فشرده شده کنتاکت های الکتریکی را نگه می دارد، محرک فنر هموار را خم می کند. زمانی که فنر هموار به اندازه کافی خم شد، نیروی کافی برای فشرده کردن فنر قوس دار فراهم خواهد شد و کنتاکت ها شروع به حرکت خواهند کرد. در این حین فنر هموار به سمت پایین حرکت می کند، نیروی رو به بالا فنر نشرده را کاهش می دهد و باعث می شود حرکت حتی در غیاب حرکت بیشتر محرک تا زمانی که فنر هموار به طور عادی کنتاکت NO را تحت تاثیر قرار دهد.
در حالت تحریک، فنر خمیده برخی نیروی رو به بالا را فراهم می کند. اگر محرک آزاد شود، فنر تخت یا هموار را به سمت بالا حرکت خواهد داد. وقتی فنر هموار حرکت می کند، نیروی بیشتری از فنر خمیده به وجود خواهد آمد. این منجر به شتاب می شود تا زمانی که کنتاکت های NC مورد هدف قرار بگیرند.دیدگاهتان را بنویسید