محصولات جدید

کلید مینیاتوری 6KA تک پل

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 2A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63A Rated current 1P 2P 3P 4P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C

کلید مینیاتوری 6KA تک پل 25 آمپر

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 25A Rated current 1P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C D Thermo-magnetic release

کلید مینیاتوری 6KA تک پل 32 آمپر

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 32A Rated current 1P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C D Thermo-magnetic release

کلید مینیاتوری 6KA سه پل 25 آمپر

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 25A Rated current 3P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C D Thermo-magnetic release

کلید مینیاتوری 6KA تک پل

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63A Rated current 1P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C D Thermo-magnetic release

کلید مینیاتوری 6KA سه پل 63 آمپر

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 63A Rated current 3P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree B C D Thermo-magnetic release

کلید محافظ جان 6KA دو پل

ویژگی های محصول کد محصول: ISR6 مشخصات فنی: Technical Data 25A - 32A - 40A - 63A Rated current 1P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution

کلید محافظ جان 6KA چهار پل

ویژگی های محصول کد محصول: ISC6 مشخصات فنی: Technical Data 25A- 32A - 40A - 63A Rated current 4P Poles 1P: 230/400V~ 2/3/4P:400~ Rated voltage Ue 500V Insulation voltage Ui 50/60Hz Rated frequency 6000A Rated breaking capacity 6kV Rated impulse withstand voltage(1.2/50) Uimp 2kV Dielectric test voltage at and ind. freq.for 1min 2 Polution degree

ساعت و دقیقه شمار طرح سیگنال تابلویی

ویژگی های محصول کد محصول: HMSL22-22DS {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول مشخصات درجه حرارت اطراف °C 55 + ~ °C 25 رطوبت نسبی 0.98 ≥ فرکانس لرزش 2-80Hz سرعت شتاب 0.7 g/h درجه آلودگی 3 نوع عایق III در صورت وجود نشانه ی TH است در محیط های گرم و مرطوب نیز ممکن است کار

شماره انداز طرح سیگنال تابلویی

ویژگی های محصول کد محصول: CSL22-22DS {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول مشخصات درجه حرارت اطراف °C 55 + ~ °C 25 رطوبت نسبی 0.98 ≥ فرکانس لرزش 2-80Hz سرعت شتاب 0.7 g/h درجه آلودگی 3 نوع عایق III در صورت وجود نشانه ی TH است در محیط های گرم و مرطوب نیز ممکن است کار

نمایشگر توان طرح سیگنال تابلویی

ویژگی های محصول کد محصول: PSL22-22DS {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول مشخصات درجه حرارت اطراف °C 55 + ~ °C 25 رطوبت نسبی 0.98 ≥ فرکانس لرزش 2-80Hz سرعت شتاب 0.7 g/h درجه آلودگی 3 نوع عایق III در صورت وجود نشانه ی TH است در محیط های گرم و مرطوب نیز ممکن است کار

مولتی متر سه گانه

ویژگی های محصول کد محصول: MSL22-22X S LCD {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول مشخصات درجه حرارت اطراف °C 55 + ~ °C 25 رطوبت نسبی 0.98 ≥ فرکانس لرزش 2-80Hz سرعت شتاب 0.7 g/h درجه آلودگی 3 نوع عایق III در صورت وجود نشانه ی TH است در محیط های گرم و مرطوب نیز ممکن