میکرو سوییچ

میکرو سوییچ 1701 بلند

ویژگی های محصول کد محصول: 1701 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN608471-1 بدنه مستحکم و مقاوم نسبت به ضربه (آلومینیوم و پلاستیک فشرده) درجه حفاظتی: IP66 (Water-proof & oil-proof) مکانیزم کنتاکت داخلی دو فنری(عمر مفید فوق العاده) دارای کنتاکت دوبل (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude)

میکرو سوییچ 1702 کوتاه

ویژگی های محصول کد محصول: 1702 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سوییچ 1703 غلطکی بلند

ویژگی های محصول کد محصول: 1703  دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سوییچ 1704 غلطکی کوتاه

ویژگی های محصول کد محصول: 1704 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سوییچ 1306 فشاری

ویژگی های محصول کد محصول: 1306 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سویچ 1307 فشاری بلند

ویژگی های محصول کد محصول: 1307 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سوییچ 1308 فشاری / غلطکی

ویژگی های محصول کد محصول: 1308 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

میکرو سوییچ 1309 فشاری / غلطکی

ویژگی های محصول کد محصول: 1309 دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا تولید شده براساس استاندارد EN609471-1 بدنه متمرکز و پرقدرت (توان تحمل ضربه) درجه حفاظتی: IP40 (Water-proof & oil-proof) قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی دارای یک کنتاکت دو حالته (NC و NO) مقاوم در برابر لرزش ( ۱۰٫۵۵Hz,1.5mm doble amplitude) مقاوم در برابر شوک

کاور میکرو سوییچ

ویژگی های محصول کد محصول: Adoptable for all ISMM series {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول

میکرو سوییچ سوکتی بدون اهرم

ویژگی های محصول کد محصول: IS-100 {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول

میکرو سوییچ سوکتی اهرمی بلند

ویژگی های محصول کد محصول: IS153-105 {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول

میکرو سوییچ سوکتی اهرمی کوتاه

ویژگی های محصول کد محصول: IS152-102 {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول

میکرو سوییچ سوکتی اهرمی – غلطکی

ویژگی های محصول کد محصول: IS156-103 {{ vc_btn: title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84&style=3d&color=black&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-angle-double-left&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.isfahanswitch.com%252F%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252585-%2525d8%2525b3%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7C%7C%7C }}توضیحات محصول