چراغ سیگنال 220 ولت AC

ویژگی های محصول

کد محصول: SL22 220 VAC RGYWB

توضیحات محصول
مشخصات
درجه حرارت اطراف °C 55 + ~ °C 25
رطوبت نسبی 0.98
فرکانس لرزش 2-80Hz
سرعت شتاب 0.7 g/h
درجه آلودگی 3
نوع عایق III
در صورت وجود نشانه ی TH است در محیط های گرم و مرطوب نیز ممکن است کار کند
هدف فنی اصلی
فرکانس ولتاژ در حال کار (معتبر AC) 2.5kV دقیقه 1
مقاومت عایق بندی شده 2MΩ