کلید قارچی سوییچ دار

ویژگی های محصول

کد محصول: XB2-BS142

توضیحات محصول
مشخصات:
مقاومت در برابر عایق: ≥ 50MΩ
موج ولتاژ: ± 20%
درجه ولتاژ عایق: AC600V (50Hz /60Hz)
مقاومت در برابر ولتاژpf: AC2.5KV/min
مقاومت عایق: 50MΩ
عمر الکتریکی: 5000*10 ³
عمر کار پیوسته: 30000 ساعت
تماس با مقاومت: 25MinΩ
جریان کنتاکت گرما: 10A
عمر کار پیوسته: 100*10³
عمر مکانیکی: 10 ³ *10 ³