کلید یک طرفه چراغدار سبز / قرمز

ویژگی های محصول

کد محصول: طپXB2-BK2465/Green/Red

توضیحات محصول
مشخصات:
درجه ولتاژ عایق: AC600V (50Hz /60Hz)
جریان کنتاکت گرما: 10A
عمر کار پیوسته: 30000 ساعت
مقاومت عایق: 50MΩ
تماس با مقاومت: 25MinΩ
عمر مکانیکی: 10 ³ *10 ³
عمر الکتریکی: 5000*10 ³
مقاومت در برابر عایق: ≥ 50MΩ
مقاومت در برابر ولتاژpf: AC2.5KV/min
موج ولتاژ: ± 20%
عمر کار پیوسته: 100*10³
ولتاژ: 21-DC.AC67V
22-DC.AC12V
23-DC.AC24V
24-DC.AC36V
25-DC.AC48V
26-DC.AC110V
27-DC.AC127V
31-AC220V
32-AC380V