ویژگی های محصول

 lead Section:4-6mm2

A.W.G:12-10

Max.Current:IMAX=48A

Color:Yellow

Insulation:PVC

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین