ویژگی های محصول

 lead Section:0.5mm2

A.W.G:22

Color:White

Insulation:PP

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین