ویژگی های محصول

 lead Section:1.0mm2

A.W.G:18

Color:Red

Insulation:PP

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین