ویژگی های محصول

 lead Section:1.5mm2

A.W.G:16

Color:Black

Insulation:PP

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین