ویژگی های محصول

 lead Section:6mm2

A.W.G:10

Color:Green

Insulation:PP

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین