ویژگی های محصول

Wire Combination Scope:Min:0.25✖2mm2

Wire Combination Scope:Max:6✖2mm2+4X2mm2

Color:Red

Insulation:PVC

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین