فرکانس متر طرح سیگنال تابلویی

ویژگی های محصول

کد محصول: (FSL22-22DS Frequency Indicator(20-100HZ

توضیحات محصول