کلید کنترل جرثقیل دو خانه

ویژگی های محصول

کد محصول: XCD-2

Buttons inner

lock and auto

reset

Ui:500V

Ith:10A

AC-15

500V~2A

250V~5A

توضیحات محصول