ویژگی های محصول

 lead Section:0.75mm2

A.W.G:20

Color:Blue

Insulation:PP

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین